Kjøpsvilkår

Registrering

Konto kan opprettes under Min konto eller underveis når du foretar ditt første kjøp. Registreringen krever en gyldig epost-adresse. Vi leverer til hele Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Ved kort- og kredittkjøp må vedkommende i følge loven være 18 år. 

Personvernpolicy / Hvilken informasjon innhentes om deg?

Å bruke våre hjemmesider og tjenester krever ingen personlige opplysninger om deg. Men der du oppgir personlig informasjon om deg selv, bekrefter du derved og gir ditt samtykke til at vi lagrer og bruker dine personlige opplysninger i henhold med våre policy og våre retningslinjer. Vi vil kun lagre informasjon som er relevant for å yte den tjenesten som du har etterspurt.

Vi vil automatisk få inn ikke-privat informasjon fra deg som typen nettleser du bruker som gir deg tilgang til nettstedet vårt. Dette gjør vi gjennom bruk av "cookies", som er filer som nettleseren din plasserer på datamaskinens harddisk. Du kan ikke identifiseres ut fra denne informasjonen, og den blir bare brukt til å hjelpe oss i til å tilby en effektiv tjeneste på vår hjemmeside. Vår cookie policy gir deg flere detaljer.

Vi vil ikke selge, distribuere eller lease din informasjon til en tredje part, uten å ha innhentet ditt samtykke, bortsett fra tilfeller der det blir påkrevd av loven. Ved din henvendelse vil vi slette all motatt informasjon fra vår database.

 

Du har rett til å få tilgang til personopplysninger som er lagret om deg. For å få en kopi av de personopplysninger som Heidrun Tapperi har om deg, kan du skrive til: post@heidruntapperi.no

Adresseendring

Kunden er selv ansvarlig for at riktig adresse og postnummer er oppgitt i profilen. Adresseendring gjøres på Min side. 

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Alle kostnader knyttet til kjøpet, varer og eventuelt gebyr og frakt, vil fremkomme i kjøpsprosessen før man utfører selve betalingen. Alle tilbudspriser gjelder så langt lageret rekker eller ved kampanjer der fristen vises i annonser eller nyhetsbrev.

Vi tar forbehold om at feil kan oppstå på priser og beholdning samt tekniske feil knyttet til handlekurv eller utsjekk. Vi vil da kontakte Kunden innen neste virkedag og finne en god løsning.

Betaling

Kredittkort

Kjøp i Heidrun Tapperi sin nettbutikk betales med kredittkort eller kontooverføring. 

Frakt/levering

Hent pakken fraktfritt på Heidrun Tapperi sitt lager i Sandefjord Velger du levering til andre adresser, tilkommer frakt.

 

Heving ved forsinkelse

Dersom Heidrun Tapperi ikke kan levere til avtalt tid, og senest innen 30 dager etter bestillingen er mottatt, skal forbrukeren oppfordre Heidrun Tapperi til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Heidrun Tapperi ikke leverer innen denne tilleggsfristen, kan forbrukeren heve avtalen.
Hvis Heidrun Tapperi har nektet å levere varene, hvis levering innen avtalt tid er avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller hvis forbrukeren før inngåelsen av avtalen har underrettet selgeren om at levering innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende,  så har Stormberg i slike tilfeller ikke levert i tide i samsvar med § 6, og forbrukeren kan umiddelbart heve avtalen. Dersom det foreligger hevingsrett, vil forbruker få pengene tilbakebetalt senest innen 14 dager fra hevingsrett inntreffer.

Leveransevilkår

Alle ordre fra Heidrun Tapperi blir sendt som Postens klimanøytrale servicepakke om ikke annen fraktmåte er valgt. Leveringstid er 2 til 7 virkedager, avhengig av hvor i landet du bor. Det er ditt lokale postkontor som er ansvarlig for å sende ut hentemelding. Varer bestilt på nett som ikke blir hentet, eller nektet mottatt vil bli returnert til oss for kundens regning (se mer info under eget punkt nedenfor). Heidrun Tapperi forbeholder seg retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan evnt. tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling.

Angrerett

Angrerettloven gjelder ved alle kjøp Kunden gjør i Heidrun Tapperi sin nettbutikk. Angrerettskjema vedlegges som link på ordrebekreftelsen som sendes på e-post ved kjøp, og angreretten er på 14 dager fra varen(e) er mottatt (jf. Angrerettloven § 21). Det betyr at du innen 14 dager etter mottak av varen(e) må gi oss melding om at du angrer kjøpet. Det kan du gjøre enten på e-post til post@heidruntapperi.no. Deretter har du ytterligere 14 dager på å sende varen(e) i retur.

Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 8, første ledd bokstav i). 


Ved retur vil pengene bli refundert innen 14 dager etter mottatt retur.

Vi gjør oppmerksom på følgende utdrag fra angrerettloven: Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf. Angrerettloven § 5, punkt a).

 

Reklamasjon

 

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. 

 

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes skriftlig, primært ved å ta kontakt med oss på post@heidruntapperi.no . 

 

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

 

  1. Holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
  2. Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  3. Under visse forutsetninger kreve prisavslag
  4. Under visse forutsetninger kreve erstatning
  5. Kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

 

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30.

 

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

 

Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.

 

Selgeren står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.

Uavhentede pakker

Posten sender ut en påminnelse dersom du glemmer å hente en bestilt pakke. Dersom du fortsatt ikke henter ut pakken innen oppgitt dato, vil den bli sendt tilbake til oss. For uavhentede og ikke-betalte pakker vil du blir belastet et gebyr på kr. 199,-, for å dekke kostnadene vi har hatt i forbindelse med den uavhentede pakken. Uavhentede varer omfattes normalt ikke av angretten.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Heidrun Tapperi vil følge vedtak Forbrukertvistutvalget fatter. Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

Returadresse

Produktene som skal i retur sendes til følgende adresse:

Heidrun Tapperi AS
Hunsrødveien 10

3241 Sandefjord

 

Copyright

Innhold på Heidrun Tapperi sine nettsider er Heidrun Tapperi sin eiendom. Dette innholdet er beskyttet etter opphavsrett, markedsførings- og varemerkelovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder beskrivelser av produktene, bilder/grafikk, design og layout, og annet innhold på sidene ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter lovgivning eller etter samtykke fra Heidrun Tapperi.

Force Majeure

Med force majeure menes ekstraordinære hendelser som er utenfor partenes kontroll. Eksempler på dette er naturkatastrofer, flom, krig, opprør, streik osv. Denne klausulen løser Heidrun Tapperi fra ansvaret for forpliktelser som Heidrun Tapperi ikke er i stand til å gjennomføre grunnet hendelser utenfor Heidrun Tapperi sin kontroll.